Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2019

Kurtswife
4418 20e0 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabarszczowa barszczowa
Kurtswife
2961 eea7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabarszczowa barszczowa
Kurtswife
4732 d6e7 390
Reposted fromzciach zciach viabarszczowa barszczowa
Kurtswife
4581 d881 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabarszczowa barszczowa
Kurtswife
Kurtswife
Kurtswife
2225 be6e 390
Me, opening my eyes to see I have two minutes left before my alarm clock goes off
Reposted fromsl420 sl420 viabarszczowa barszczowa
Kurtswife
Kurtswife
4782 ab99 390
Kurtswife
Kurtswife
To, co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nieważne. (...)

Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nieważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…

Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów „zapomnij”. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.

Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem, "Obłok Magellana"
Reposted fromIriss Iriss vianettle-carrier nettle-carrier
Kurtswife
1871 4b9b 390
Reposted fromNocephya Nocephya vianettle-carrier nettle-carrier
Kurtswife
Wcale tego nie pragnąc, stała się tą, o której nigdy się jej nawet nie śniło.
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Kurtswife
7305 84d5 390

September 07 2017

Kurtswife
Reposted fromintotheblack intotheblack viajoannna joannna
Kurtswife

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajoannna joannna
Kurtswife

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialikek likek
Kurtswife
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialikek likek
Kurtswife
8182 db1b 390
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari vialikek likek
Kurtswife
Reposted fromnfading nfading viaiguana iguana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl