Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

Kurtswife
Reposted frombluuu bluuu viajoannna joannna
Kurtswife
1672 f2bb 390
Reposted fromfriends friends viamiktoria miktoria
Kurtswife
7976 6b62 390
Reposted fromintryga intryga vialikek likek
Kurtswife
Kiedy się zakochujecie, nie ma takiej trudności, która powstrzymałaby was przed byciem razem, bez względu na to, jak bardzo zdawałoby się to skomplikowane. Niezależnie od natury problemu, musicie po prostu uwierzyć, że uczucie, które żywicie względem siebie nawzajem, zdoła ów problem przezwyciężyć.
— Nick Spalding
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialikek likek
Kurtswife
9298 32ed 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialikek likek
Kurtswife
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vialikek likek
Kurtswife
Kurtswife
0636 18f8 390
Reposted frommaliwa maliwa vialikek likek
Kurtswife
Kurtswife
6036 3b70 390
Reposted fromverronique verronique viajoannna joannna
6360 35a9 390
Reposted fromczarnybez czarnybez viajoannna joannna
Kurtswife
Reposted fromheima heima viajoannna joannna
Kurtswife
Mimo, że miłość jest potęgą, wymaga stałej opieki. Trzeba nad nią czuwać. Nawet największy ogień wymaga nieustannej kontroli.
— D. Gabaldon Podróżniczka
Reposted fromM-M M-M vialikek likek
Kurtswife
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialikek likek
Kurtswife
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove vialikek likek
6403 ade6 390
Reposted fromkostuchna kostuchna vialikek likek
Kurtswife
7821 d993 390
Reposted fromSenyia Senyia vialikek likek
Kurtswife
Ja, Tom, biorę ciebie Wando za żonę. Żeby śmiać się z tobą i płakać z tobą, żeby być szczerym i miłować cię do końca naszego życia.
Jestem pewna, że będziesz moim przyjacielem, wiernym partnerem i moją jedyną, prawdziwą miłością.  
— proste, ale piękne - Hart od Dixie 2x16
Reposted fromniskowo niskowo vialikek likek
Kurtswife
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura vialikek likek
Kurtswife
5733 2588 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairie irie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl