Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2015

Kurtswife
2181 5c69 390
Kurtswife

Nigdy nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy.

— Forrest Gump
Kurtswife
Po pierwszej próbie samobójczej powiedziała mi, że w jej mózgu żyje jakiś owad, że tam chodzi i szarpie jej nerwy dla zabawy.
— Wyspa Tajemnic
Reposted frommonstrum monstrum viaarrependimento arrependimento
Kurtswife
There are no happy endings.
Endings are the saddest part, 
So just give me a happy middle
And a very happy start.
— Shel Silverstein "Every Thing On It"
Reposted frommajkey majkey viaarrependimento arrependimento
Kurtswife
Prawdziwego szczęścia, jeszcze raz muszę stwierdzić, nie da się opisać: czuje się je, i czuje tym lepiej, im mniej się je da wyrazić.
— J.J. Rousseau, Wyznania
Kurtswife
Nienawiścią osiągasz dno.
Reposted fromorchis orchis viaarrependimento arrependimento
Kurtswife
potrzebuję trochę romantyzmu 
— troszeczkę
Reposted fromesperalblues esperalblues viajoannna joannna
Kurtswife
I gdyby tak w podwójnych porcjach  nas pakowali od początku do końca. I nie musielibyśmy szukać siebie i zamarzać psia kość w lecie.
— domowe melodie
Reposted fromsomethingmore somethingmore viajoannna joannna
Kurtswife
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viajoannna joannna
Kurtswife
9175 e6b5 390
Don't touch my soup...
Reposted fromszatanista szatanista viawyliczanka wyliczanka
Kurtswife
9107 d114 390
Reposted fromszatanista szatanista viawyliczanka wyliczanka
4957 d95f 390
7385 7e28 390
Reposted fromsoultraveling soultraveling viawyliczanka wyliczanka
Kurtswife
3149 6202 390
Reposted fromAgnik Agnik viamruugaa mruugaa
Kurtswife
3256 098f 390
Reposted fromSandria Sandria viamruugaa mruugaa
2289 ca91 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viamruugaa mruugaa
Kurtswife
6206 2de0 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamruugaa mruugaa
Kurtswife
  Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego".
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromIriss Iriss viamruugaa mruugaa
Kurtswife
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viamruugaa mruugaa
Kurtswife
2346 6983 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viamruugaa mruugaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl