Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

Kurtswife
3324 c892 390
Reposted frommisza misza viamiktoria miktoria
Kurtswife
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viawyliczanka wyliczanka
Just remember, even your worst days only have twenty-four hours
— 10 word story (via whatabeautifulsadness)
Kurtswife
7719 f31b 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viawyliczanka wyliczanka
Kurtswife
Przejmuj się, ale nie za bardzo. Przyjmuj odpowiedzialność, ale się nie obwiniaj. Chroń, ratuj, pomagaj, ale wiedz, kiedy zrezygnować.
— Brandon Sanderson - "Droga królów"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawyliczanka wyliczanka
Kurtswife
Kurtswife
Reposted frombluuu bluuu viawyliczanka wyliczanka

February 01 2015

Kurtswife
0854 0272 390
Kurtswife
Pocałuj mnie bezlitośnie za wszystkie przewinienia.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromSabela Sabela viaarrependimento arrependimento
Kurtswife
7635 ece6
Reposted fromchceuciec chceuciec viaarrependimento arrependimento

January 30 2015

Kurtswife
Kocham Cię A. I nigdy nie przestanę. Przepraszam, że moja miłość jest niezrozumiała i za każdym razem idzie się pod górkę. Przepraszam, że nie pokazuję w niej prawdziwej siebie. Przez strach. Kocham i Tęsknię.
— ja. do Ciebie.
Reposted byonlyyouonlymyheart onlyyouonlymyheart

January 28 2015

Kurtswife
A jak wyjdzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i koniec. Wielkość nie boi się śmieszności.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaarrependimento arrependimento
Kurtswife

  

Choć raz usłyszeć, że czyjś świat  beze mnie nie istnieje

 

Kurtswife
Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.
— Stachura
6598 d74e 390

onlybluesunday:

Joy Division

January 27 2015

Kurtswife
Dla niego jesteś taka jaka być powinnaś, bo nie ma na świecie faceta, który siedziałby z dziewczyną, która go nie interesuje. Kiedy to kwestionujesz, to nie tylko mówisz o sobie źle. Przede wszystkim mówisz mu, że jest totalnym bezguściem, bo podoba mu się brzydki i zepsuty samochodzik.
— Volant
Reposted frommadeliine madeliine viaarrependimento arrependimento
Kurtswife
Kurtswife
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Kurtswife
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
http://malvina-pe.pl
Reposted frompensieve pensieve viaarrependimento arrependimento
Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl