Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

Kurtswife
Reposted fromintotheblack intotheblack viajoannna joannna
Kurtswife

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajoannna joannna
Kurtswife

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialikek likek
Kurtswife
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialikek likek
Kurtswife
8182 db1b 390
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari vialikek likek
Kurtswife
Reposted fromnfading nfading viaiguana iguana
Kurtswife
0550 0bb2 390
Reposted fromwezuwia wezuwia vialikek likek
Kurtswife
4170 da4e 390
Reposted fromkaiee kaiee viajoannna joannna
Kurtswife
5411 d5ce 390
Reposted frommilosc milosc vialikek likek
Kurtswife
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.
— Bob Marley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialikek likek
Kurtswife
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialikek likek
Kurtswife
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialikek likek
Kurtswife
7201 2651 390
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku vialikek likek
Kurtswife
Na odejście bliskich nie można się przygotować. Śmierć zawsze jest nie na miejscu i zawsze nie w porę – za szybko, za rano, za nagle. Dopada po pracy, przed kąpielą, po obiedzie. Przychodzi w czwartek, a przecież mogłaby w sobotę.  Nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. Przychodzi i zostawia ból. Ból, który ukoić mogą tylko wspomnienia.
— 5 lat...babciu [*]
Reposted fromzoou zoou vialikek likek
Kurtswife
Reposted frombluuu bluuu viajoannna joannna
Kurtswife
1672 f2bb 390
Reposted fromfriends friends viamiktoria miktoria
Kurtswife
7976 6b62 390
Reposted fromintryga intryga vialikek likek
Kurtswife
Kiedy się zakochujecie, nie ma takiej trudności, która powstrzymałaby was przed byciem razem, bez względu na to, jak bardzo zdawałoby się to skomplikowane. Niezależnie od natury problemu, musicie po prostu uwierzyć, że uczucie, które żywicie względem siebie nawzajem, zdoła ów problem przezwyciężyć.
— Nick Spalding
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialikek likek
Kurtswife
9298 32ed 390
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialikek likek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl